Šabd Gurú

Šabd

Zvukový proud neboli vibrace rozpouštějící tu část ega, která blokuje Pravdu a brání nám vnímat naše pravé Já a jednat podle něj. Všichni jsme ve své podstatě bytím, které vibruje a tvoří. Většinou se chováme, jako by tomu tak nebylo. Tu bolest nám do života přináší ego. Šabd nás té bolesti zbaví tím, že odstraní překážky, které nám brání, abychom vnímali a jednali z našeho skutečného Já.

Šabdy probouzejí Duši a čistí mysl.

Gurú

Gu = tma, nevědomost, Rú = světlo, vědění. Gurú je učitel, je to ta naše část, která nás vyvádí z temnoty do světla, přeměňuje nevědomost na vědomost, neopracované na ušlechtilé. Gurúa zažíváme prostřednictvím jednání. Naučí vás vědět jak namísto vědět co.

Šabd Gurú

Je kvantová technologie zvuku, která silou Nádu (podstata všech zvuků, Nád je vibrační harmonie, jejímž prostřednictvím můžeme zažít Nekonečno) přímo mění naše vědomí. Je to proud zvuku, jež působí jako Učitel, protože odstraňuje egem způsobená omezení a zkreslení. Jeho úkolem je zredukovat naše ego na nulu, abychom byli schopni sloužit a aby vše sloužilo nám.

Poznávat Šabd Gurú znamená učit se jeho prováděním, zažíváním a praktikováním. Jeho klíčové metody jsou meditace a opakování specifických primárních zvuků a frází. Dosáhnete-li fáze mistrovství a pokračujete v hlasité recitaci, stanete se Šabdem a ten se stane vámi. Dojde ke splynutí osobního zážitku sama sebe s neosobním zážitkem Nekonečna mimo vás i ve vás.

Stálé opakování zvukových a myšlenkových vzorců obsažených v Šabdu působí proti navyklým myšlenkám a zeslabí jejich intenzitu.

Vzorce Šabd Gurú existují od počátku stvoření. Jsou to přílivy, odlivy a rytmy pohybu tvořivého pulzování Nekonečného vědomí. Nepřetržitě vibrují ve všech věcech. Potřebujeme jenom získat schopnost je slyšet a cítit. Tuto schopnost získáme, bude-li naše mysl nebojácná, neutrální, otevřená a probuzená. Deset sikhských Guruů slyšelo dokonale a tento rytmus a energetickou strukturu vložili do poetické skladby Sirí Gurú Granth Sáhib.

Při opakování primárních zvuků Šabd Gurú záleží hlavně na naslouchání, naslouchání s plně otevřenýma ušima a plnou pozorností. Celý mozek naslouchá. Nejedná se o mechanické naslouchání zvuku, ale o otevření sféry uvědomění si zvukového proudu.

Přejít nahoru