Etický kodex

Kundaliní jóga

Etický kodex

V přílohách nejdete Etický kodex učitele kundaliní jógy, pravidla pro chování učitelů kundaliní jógy a doporučený životní styl pro učitele kundaliní jógy. 
 
Přejít nahoru