Mantry

Mantry

Důležitou technikou v kundaliní józe je zpěv a nebo recitace manter. Většina manter v kundaliní józe pochází z gurmukhi, z posvátné knihy Sikhů Siri Guru Granth Sahib. 

Man = mysl, trang = vlna nebo projekce. Nauka o mantrách je založena na poznatku, že zvuk je formou energie. Její účinnost spočívá ve zvukové vibraci. Jejím opakováním měníme vzorce mysli a chemické složení mozku. Tím povznášíme a pozměňujeme vědomí. 

Jak funguje recitace manter?​

Účinkem mantry na lidskou mysl a tělo se zabývá Nád jóga, která empiricky ověřila, jak zvukové vibrace ovlivňují mysl a ducha, jak pohyb jazyka v ústech a stimulace reflexních bodů na horním patře v dutině ústní účinkuje na chemické složení v mozku. Vědomí můžeme změnit tím, že změníme chemické složení mozku. Na horním patře se nachází 84 bodů, které fungují stejně jako klávesnice počítače, ze které hypothalamus – počítač, přijímá signály ze zvukových vzorců manter. Hypotalamus nicméně neřídí jenom vitální funkce, ale také podněcuje naše nálady, emoční chování a sexualitu. Recitací manter také můžeme prospět svému emočnímu stavu a pozitivně ovlivnit deprese, intuici, posílit schopnost soucítění či podpořit naši inteligenci.

Prostřednictvím recitace manter můžeme doplout do stavu bez hranic – Anahat, kdy mantra rozezní každičké vlákno našeho bytí, kdy vymizí dualita a vibrace zvuku mantry se stane námi, naší součástí. Staneme se součástí koncertu, jehož skladba bude za hranicí všeho, co bychom byli schopni vytvořit prostřednictvím lidského omezeného ega. Na závěr koncertu přijde skladba „Ticho“, kdy budeme schopni vnímat svou „duši“ a jednat podle její vůle.

Jak dosáhnout účinku mantry?

Zvuk má vždy svůj účinek, ale můžeme jej umocnit dodržením tří klíčových bodů. Je důležité udržet přesný rytmus a správný počet taktů u každé konkrétní mantry. Při recitaci mantry je také klíčové být pozorný a zaměřený na projekci a vysílat pránu z čistoty, hloubky své duše. Důležité je také mantru správně vyslovovat a tak tlačit jazykem na dané body horního patra v ústech. Naučíme-li se usměrňovat naši mysl za pomocí kvantové technologie zvuku Shabd Guru, budeme obdařeni harmonizací a propojením mysli a těla. Šabd guru ovlivňuje nervovou a endokrinní soustavu a dokáže tak podpořit hojení organizmu a pozitivně ovlivňovat naše emoce a imunitní systém.

Abychom byli schopni vibrovat Šabd, je nutné se zcela ztišit, soustředit se na zvuk a vzdát se všech vazeb naprostým odevzdáním se, oddáním se proudu zvuku, který vzniká recitací. Pokorným odevzdáním se zvuku se nám otevřou dveře do Nekonečna, božského Univerza, jehož zrníčko je zaseto v srdci každého z nás.

Značky pro výslovnost manter s původem v gurmukhi

e, é

Nejedná se o označení délky písmene, ale o rozlišení výslovnosti samohlásky „e“ zavřené (psáno bez čárky) a otevřené (psáno s čárkou).

ə – mukta

V originálním textu není graficky reprezentována, ale její přítomnost je samozřejmá. V anglické transkripci ji nalezneme jako „a“. Její zvuková podoba je něco mezi českým „a“ a „e“ nebo se čte podobně jako neurčitý člen „a“ v angličtině (např.: I have a friend).

r, n, d ,dh ,t ,th

Retroflexní souhlásky. Jejich výslovnost je tvořena prohnutím jazyka a obrácením jeho špičky směrem k tvrdému patru nebo zadní části dásňového oblouku. U běžných souhlásek bez podtržení je jazyk v normální poloze na kraji horního patra v blízkosti předních zubů.

dh, th, dh, th, čdžh, džh, čch

přídechové souhlásky. Na konci souhlásky se vyskytuje krátký, ale zřetelný šum, který je v tomto případě zaznamenán českou hláskou h nebo „ch“. Při výslovnosti to vypadá tak, že do hlásky pomocí výdechu vpustíte vzduch, který šum vytváří.

Přejít nahoru