Učitelé

Kundaliní jóga

Certifikovaní učitelé

Na těchto stránkách najdete učitele kundaliní jógy, kteří jsou členy Nkyta (National kundalini yoga teacher organization). Všichni naši učitelé mají mezinárodní certifikaci KRI (Kundalini Research institute). V republice je mnohem více učitelů, kteří mají vystudovanou školu, ať už v Čechách, nebo zahraničí, ukončenou zkouškou a získali certifikát KRI. Pokud svého učitele nenajdete na našem webu, neznamená to, že nemá patřičné oprávnění učit, pouze nevyužívá možnosti být členem. Ptejte se svého učitele kundaliní jógy na jeho vzdělání a oprávnění učit kundaliní jógu.

Kundaliní jóga

Etický kodex

V přílohách nejdete Etický kodex učitele kundaliní jógy, pravidla pro chování učitelů kundaliní jógy a doporučený životní styl pro učitele kundaliní jógy. 

Kundaliní jóga

Jak se stát učitelem

Historie kundaliní jógy v České republice nesahá tak daleko jako historie kundaliní jógy v okolních zemích. Organizace 3HO ČR byla založena v roce 2012. Jejím záměrem je šířit povědomí o technikách kundaliní jógy a jejich přínosech pro fyzické, mentální a duševní zdraví. Sdružovat certifikované učitele kundaliní jógy s mezinárodní certifikací a propojovat je se studenty. 3HO v angličtině znamená Happy, Healthy, Holy organization – Organizace pro rozvíjení šťastného, zdravého a celistvého života. Naším přáním a posláním je budovat vědomou komunitu lidí, jejichž vášní a cestou je kundaliní jóga, zdravý životní styl a žití jeden pro druhého.

V České republice je součástí 3HO také organizace Nkyta, která sdružuje certifikované učitele kundaliní jógy.

Přejít nahoru