Yogi Bhajan​

Yogi Bhajan

Yogi Bhajan se narodil 26. sprna 1929 jako Harbhajan Singh Puri v Indii, v současném Pakistánu, do rodiny léčitele a komunitního vůdce. V osmi letech se stal žákem velkého Mistra, Sant Hazary Singha, pod jehož neúprosným vedením se stal mistrem kundaliní jógy již v 16 letech. V roce 1947 při rozdělení Indie došlo k evakuaci vesnice, kde Yogi Bhajan vyrůstal, protože se měla stát součástí Pakistánu. Jako mladík, u nějž byly rozeznány vůdčí schopnosti, byl pověřen dovést víc než tisíc lidí rozbouřenou zemí do bezpečí v Dillí.

Studoval komparativní religionistiku a védskou filozofii a dosáhl magisterského titulu v ekonomii na Pandžábské univerzitě. Později absolvoval doktorské studium komunikační psychologie na Univerzitě humanistických studií v San Franciscu. Stal se vůdčí osobností v rámci komunity, náboženského hnutí i ve světě podnikání. Vydal více než třicet knih nejrůznějšího zaměření od spirituality a vědomí po komunikaci a psychologii.

V roce 1969 přijel do USA, kde začal vyučovat lekce kundaliní jógy. V té době si všiml, že se mnoho mladých lidí uchyluje k užívání drog a experimentům se „změněným stavem vědomí“. To přičítal touze po duchovním životě, po propojení se svým vyšším já. Namísto drog začal mladým lidem nabízet možnost prožít rozšířené stavy vědomí pomocí cvičení a dechových technik, které nezanášejí tělo toxickými látkami a naopak v dlouhodobém horizontu vedou k vědomějším volbám a zdravějšímu životnímu stylu. Mimo jiných ziskových i neziskových organizací založil i společenství 3HO, jehož jsme součástí.

Yogi Bhajan opustil své fyzické tělo 6. října 2004 ve věku 75.

Stát se členem

Prosperita se drží u lidí, kteří se rozhodli být bystří, připravení a účelní. Prosperita ale přichází pouze k těm, kteří jsou důvěryhodní, splní to, co slíbili, a jsou spokojení a důslední. V podstatě je to závazek. Vložíte-li do něčeho Duši, můžete se napojit na celý svět. Bude váš. Umíte-li dostát závazku, budete prosperovat. Zastavte se, jednejte v souladu se svou podstatou a buďte nekoneční

Yogi Bhajan
Přejít nahoru