Krije

Kundaliní jóga

Štěstí je přirozený stav bytí. Představte si ráno. Pokud je víkend, první den dovolené, zrovna vás povýšili či jste právě zamilovaný, jakž takž by to šlo, ale co jiné dny? Žijete takový život, jaký jste si představovali? Jste tím, kým chcete být? A je to vůbec možné?

Proč nejsem schopný naplňovat přání a předsevzetí, která si určím. Proč nakonec spadnu zpět do mašinérie nenaplněných přání a výčitek. Problém je v tom, že vůli a štěstí nevymyslíme, ale musíme na nich pracovat.

Prastará a velmi efektivní metoda k naplnění života je kundalini jóga podle Jogína Bhajana, která nám umožní se napojit a využít kreativní sílu k posílení tvořivosti, vědomí a k nastartování léčebných procesů v těle. Tato síla (šakti) je zobrazována jako had svinutý u kořene páteře. Po jejím probuzení stoupá, dokud se nepropojí s univerzální energií (prána) a přitom u jedince aktivuje zmiňované kvality.

Tato prastará věda (7 000 let) byla předávána ústní tradicí až ji v druhé polovině minulého století Yogi Bhajan zpřístupnil každému z nás se slovy: “Vy si vytváříte vlastní realitu. Je jen na vás, zda každodenní problémy vnímáte jako omezení a výmluvy či jako příležitost k růstu, zkušenostem.“

Při praktikování této jógy pracujeme s pozicemi (ásany), se speciálními technikami dechu (pranajám), s pozicemi prstů a rukou (mudry), s tělesnými uzávěry (bhandy). Dále zpíváme mantry a meditujeme. Speciálně poskládané dohromady vytvářejí kriju, jejíž výsledný efekt je silnější a účinnější, než součet jednotlivých účinků praktikovaných cviků.

Kundaliní jóga je nejefektivnější a nejúplnější ze všech jóg. Existuje mnoho škol jógy, pro západní svět nejznámější hatha jóga pracuje převážně (ne však výhradně) s tělem. Rádža jóga (královská) zase fyzično opomíjí. Mantra, džapa a nád jóga pracují se soustředěním na zvuk. Swara jóga na dech. Bhakti jóga na zbožné modlitby a meditace. Karma jóga na práci a službu a tantra jóga se snaží nalézt osvícení skrz sjednocování a vyrovnávání mužské a ženské energie, a to buď sexuálním spojením (červená Tantra či cesta levé ruky), nebo nesexuálním (bílá Tantra nebo cesta pravé ruky, kterou též učil Yogi Bhajan).

Všechny jógy směřují ke stejnému cíli a tím je spojení s universem. Říká se, hatha jóga vede k osvobození za 16 let, ale praxe kundaliní jógy, která v sobě zahrnuje rádža a hatha jógu slibuje dosažení toho cíle za 1/3 nebo 1/4 tohoto času.

Dobrá zpráva je, že tato jóga funguje a špatná zpráva je, že jí musíte dělat. Jednou vyzkoušíte a chcete více. Yogi Bhajan učil tisíce setů (krijí) a meditací, které se zaměřují na každou část a fázi lidské a super-lidské zkušenosti. Tyto metody můžou být učeny pouze mistrem, jako byl on. Naštěstí byly jeho lekce zaznamenávány a přepisovány, takže dnes může každý využít jejich síly, pokud dodrží pravidlo nic neměnit a pouze předává a praktikuje přesně dané techniky. Mnoho sestav a meditací je velmi prastarých a byly předávány ústní tradicí a byly veřejně učeny a zaznamenány až Yogi Bhajanem.

Základní efekt při praktikování této jógy je stoupání kundaliní energie po páteři do vyšších center a cílem je udržet tuto energii nahoře. Toto můžeme uskutečnit velmi jednoduše právě praktikováním krijí a meditací. Někteří lidé mohou mít spontánní probuzení kundaliní energie, které může vést k traumatům a dokonce k psychickým problémům a to i dlouhodobého rázu a proto můžeme občas slyšet, že kundaliní jóga je nebezpečná. Toto může vzniknout pouze u technik, které pracují jen s psychickou energií a nepřipraví nejprve fyzické tělo na „vyšší voltáž“ této energie. Protože kundaliní jóga podle Yogi Bhajana nejprve připravuje tělo a nervový systém, je stoprocentně bezpečná. Pravidelné cvičení nejenom bezpečně pozvedává kundaliní energii, ale i jí udržuje pro život na vyšších rovinách.

Pravidla pro praktikování krijí a meditací

  1. Před vlastní praxí se nezapomeňte naladit mantrou ong namó guru dev namó. Ideální pozicí je sed se zkříženýma nohama, ruce v pozici modlitby před hrudí, oči zavřené, stočené do bodu 3. oka.
  2. Dodržujte uvedené časy, pokud chcete časy zkrátit, zkraťte všechny cviky ve stejném poměru.
  3. Cvičte všechny cviky v uvedeném pořadí, nic nepřidávejte, nic nevynechávejte.
  4. Každý cvik v sestavě zakončete nádechem, zámkem múlbandh, zádrží po dobu, která je vám příjemná a pak vydechněte. Během prvních dní menstruace praktikujte místo múlbandh zádrž dechu. Po každém cviku můžete, ale nemusíte relaxovat (pokud ovšem není v tomto směru u sestavy instrukce).
  5. Po cvičení relaxujte, ideálně po relaxaci meditujte (pokud není meditace součástí sestavy).

Na závěr zazpívejte nebo recitujte:

May the long time sun shine upon you,
all love surround you,
and the pure light within you,
guide your way on.

Ať jasné slunce na Tebe svítí,
vší láskou obklopený/á jsi,
a čisté světlo uvnitř Tvého bytí,
Tě na Tvé cestě provází.

  1. Základem pro maximální účinek krijí a meditací je pravidelné každodenní opakování, ideálně ve stejný čas každý den. Za 40 dní změníte dosavadní návyk, za 90 dní utvrdíte nový.
  2. Ideální dobou pro praxi je před úsvitem a při západu slunce, kdy získáte maximální efekt.
  3. I když necvičíte a nemeditujete každý den, pokud to není v ideální čas, stále to má smysl. Menší cíl na počátku vaší praxe splníte snáze (např. 3minutová meditace). Povzbuzeni úspěchem se pouštějte do větších závazků.
Přejít nahoru