Dlouhé ek ong kár

Dlouhé ek ong kár

Jazyk: Gurmukhi
Autor: Yogi Bhajan

Recitace dlouhého ek ong kár má otevírat všechny čakry, dobíjet solární centra, napojovat individuální duši na duši vesmírnou a osvobozovat od karmického cyklu.

Mantra

Ik ong kár sat nám siri wahe gurů

Význam mantry

 • Ik – jeden
 • ong – stvořitel
 • kar – stvoření
 • sat – pravda
 • nám – jméno či identita
 • siri – velký
 • wahe – úžas(ný)
 • guru – rozptyluje temnotu, učitel

Provedení a účinky

Spolu se sat nám bylo dlouhé ek ong kár prakticky jedinou mantrou, kterou Yogi Bhajan učil během prvního roku svého působení ve Spojených státech amerických. Při správném provedení je velmi účinná a aktivizující. Správné provedení znamená plně se soustředit, udržovat přesný rytmus a správnou výslovnost a po celou dobu držet jemný krční zámek! Osm slabik mantry představuje jakýsi kód, přímé spojení mezi člověkem a Stvořitelem. Ideální a nejvhodnější dobou pro recitaci této mantry je tzv. doba nektaru v době před úsvitem.

Příprava

 1. Posaďte se do pohodlné pozice se vzpřímenou páteří. Můžete sedět i na židli, s rovnou páteří a oběma celými chodidly opřenými o zem.
 2. Ruce jsou v gján mudře nebo složené v klíně ve Venušině zámku.
 3. Přes ramena si přehoďte lehký šál či deku, aby páteř zůstala po celou dobu v teple.
 4. Vytvořte krční zámek: zvedněte hrudník a jemně propněte zadní stranu krku tak, že bradu mírně zasunete dozadu.
 5. Zavřete oči.
 6. Chcete-li, můžete se při každé slabice soustředit do jedné čakry – od první do osmé (aury).

Průběh meditace

 1. Zhluboka se nadechněte a zazpívejte ik ong kár. Ik vibrujeme krátce a mocně z bodu středu (nekřičíme). Ong vytvoříme vzadu v hrdle, vibrujeme na horním patře a zvuk necháme vycházet nosem. Zvuk je nepřetržitý a bez pomlky přecházíme z ong na kár. Tyto dvě slabiky vyslovujeme ve stejné délce.
 2. Znovu se zhluboka nadechněte a zazpívejte sat nám, dokud vám téměř nedojde dech. Se zbytečkem dechu vyslovte krátce siri. Sat je krátký, mocný zvuk vyslovený z bodu středu; nám vibruje v srdečním centru. Siri vyslovujeme spíše jako „sri“.
 3. Krátce se nadechněte napůl dechu a zazpívejte wahe guru. Slovo wahe rozdělte na dvě slabiky wa – heWa vyslovujeme s mírným přídechem, he je velmi krátké a jako by se spojí s guru, které zní spíše jako „grů“. Pamatujte, že se jedná o aštang mantru, tj. mantru o osmi slabikách, tudíž „hegrů“ tvoří vlastně jednu slabiku.
 4. Znovu se zhluboka nadechněte a celý cyklus opakujte. Pokračujte po dobu 7, 11, 31 nebo 62 minut či slastných 2,5 hodin.

Zakončení

Zhluboka se nadechněte, zadržte dech a několik vteřin se soustřeďte do bodu mezi obočím, pak vydechněte a uvolněte pozici. Dávejte pozor, abyste nezakláněli hlavu. Po celou dobu udržujte jemný krční zámek.

Hledáte jinou mantru?

Přejít nahoru