Mul mantra

Mul mantra

Jazyk: Gurmukhi
Zdroj: úvodní část Džapdží sáhib
Autor: guru Nának

Mantra ze sádhany pro věk Vodnáře.

Mantra

Ik ong kár sat nám kərtá purkh nyrbhaó nyrvér 
akál múrət adžúný sébhang gur prəsád.
Džap!
Ád səč džugád səč. Hé bhý səč Nánək hósí bhý səč.

Význam mantry

  • Ik ong kár – Vesmír je jeden celek, je nerozčleněný. Ve všech věcech a činech je jeden stvořitel. Jsme spojeni se vším. Jsme tvořivým vědomím.
  • Sat nám  – Pravda je naší identitou. Vibrujeme naši existenci.
  • Kartá purkh – Jsme tvořivé bytosti. Jsme tu, abychom vykonali vše, co Bůh přikáže. Je to přímý příkaz, který pochází ze samotné esence naší přirozenosti. Jednat v souladu s vůlí našeho nejvyššího vědomí je krásné a prosté.
  • Nyrbhaó nyrvér  Žijeme-li v naší Pravé identitě, neznáme strach ani pomstu.
  • Akál múrat adžúný sébhang – Máme žít tak, jak nás Bůh stvořil. Jsme přesným obrazem, zosobněním Boha. Jsme Nekoneční a žijeme pod svrchovanou vládou naší vlastní jedinečné identity, protože jsme sem přišli s předurčeným posláním. Akál múrat je naše forma, která nepřestává existovat ani po naší smrti. Adžúný naznačuje, že jenom díky milosti boží nejsme uvězněni v cyklu zrození a smrti. Byli jsme vysláni, ale přicházíme sem dobrovolně. Sébhang znamená, že jsme nezávislí a autonomní, ale přitom jednáme s vědomím, že jsme součást celku.
  • Gur prasád – Jak poznáme, že jsme pochopili? Gur Prasád je požehnání, milost a transformující dotek gurua, ztělesněná učení. Milostí samotnou můžeme zcela splynout s Nekonečnem. Zažít to je darem gurua. Splynete-li zcela s Gur prasád, co bude přirozenou touhou vaší duše? Meditovat…
  • Džap – Vědomě opakovat a vibrovat. Recitujte nahlas. Pronikejte. Soustřeďte se. Na co meditujeme? Na kundaliní mantru, mangala čaran, spojení, které vás pozvedne k Bohu.
  • Ád sač, džugád sač, hébhý sač, Nának hósý bhý sač – Meditujte na to, co bylo pravdou na počátku všeho, je pravdou v každém činu a věku, je pravdou právě v tomto okamžiku, a bude, říká Nának, pravdou navěky.

Hledáte jinou mantru?

Přejít nahoru